Pautas

Neste apartado se expoñen diversos exercicios prácticas que teñen que ver coa teoría e a didáctica radiofónica, que nos axudan a dinamizas os grupos, a establecer pontes entre as diferentes materias e aportan, en definitiva, pautas para que o alumnado traballe con máis eficiencia.

  1.  Os roles radiofónicos

Unha reflexión dos diferentes papeis que podemos xogar dentro dun grupo de radio  e saibamos desenvolver dinámicas cooperativas.

 

 

 

 

  1.  Guión radiofónico