Laboratorio social

A opotunidade de facer cousas xunt@s

de coñecerse

de falarnos, como matriz , forno ou caldo de cultivo propicio para novos proxectos.