Fusión de horizontes

A radio escolar é unha oportunidade de aunar o horizontes analóxico co dixital 2.0, a radio tracición retrasmitida pola FM coas novas formas de difusión vía potcast.  É a nosa forma de recibir o legado dunha forma de comununicación preheminente durante o século XX e abrila, conservando toda a súa forza e vigor, ás novas formas de comunicación radiofónica a través da Internet.