Finalidades

A esencia deste proxecto é garantir o dereito a aprender, e facelo dun xeito holístico, interdisciplinario, creativo e motivador. Trátase de crear un clima de altas expectativas por parte de toda a comunidade na procura dos seguintes obxectivos:

  • Traballar sobre as sete competencias clave que establece a LOMCE.

  • Mejorar del desempeño académico de todos los alumnos e dos resultados escolares en todas as materias.

  • Opter un alto rendemento no uso das TIC´s

  • Disminución radical en los índices de repetición, abandono e fracaso escolar.

  • Mellora do clima e da convivencia e aumento de las actitudes solidarias.

  • Aumento do sentido e da calidade do aprendizaxe para toda a comunidade

  • Maior participación: alumnado, familiares, docentes, equipos directivos, universidades, fundaciones, entidades y organismos públicos.

  • Fomento da colaboración, as habilidades sociais e os valores dunha escola inclusiva

Para deixar lugar as dinámicas propias dunha Comunidade de Aprendizaxe, a escuela ten que entrar nu proceso de transformación e aplicar cerrtas Actuaciones Educativas de Éxito, que están ancladas en los principios del Aprendizaje Dialóxico e avaladas por recentes estudos pedagóxicos.