Que buscamos?

Supornos unha identidade ou uns principios é, probablemente, unha mala maneira de coñecernos, Trátase en certa medida de trascender os estancos da educación e abrirnos cara unha alteridade experimentadora e creativa.  A educación e moito máis que os temarios, as ristras de estándares educativos e os procedementos disciplinares.   Este proxecto tenta, a través da ondas, xenerar espacios de cocreación, interdiciplinariedade e axuda mútua, trátase de chamar a atención de diferentes actores que se solidaricen coa nosa aventura, poblar zonas de vencindade entre os departamentos, fontalecer vínculos, en definitiva, fomentar o coñecemento como un feito social e comunitario.

 

Neste apartado tedes algunhas entradas que tratan de explicar e dar conta do sentido da nosa aventura pedagóxica, aventura, por certo, que non para de mutar e cambiar de rumbo grazas a tod@s vós.